A hőszigetelés kalkulátor használata

1. Térelhatároló szerkezet kiválasztása

A kívánt térelhatároló szerkezet kiválasztható a legördülő listából, és ezáltal a külső és belső felületi hőátadási ellenállás automatikusan meghatározásra kerül. A megadott felületi ellenállás alapértékek az EN ISO 6946 szabvány szerintiek. A felületi ellenállások értékei szabadon is megválaszthatók és módosíthatók a felhasználó által. A felületi ellenállás olyan felületekre vonatkozik, amelyek közvetlen kapcsolatban vannak a levegővel és befolyásolják a külső térelhatároló szerkezet U-értékét. A felületi ellenállás függ a hőáram irányától, a felület hőmérsékletétől, a felület emissziós jellemzőitől és külső felületek esetén a szélsebességtől. A kalkulátorban alkalmazott felületi hőmérsékletek, emissziós értékek és szélsebességek az EN ISO 6946 szabványban megadott alapérték szerintiek. Egyedi felületi ellenállás számítható a felületi ellenállás kalkulátor segítségével.

2. A rétegek jellemzőinek beállítása

2.1 Anyag kiválasztása

Válasszon egy anyagot a legördülő menüből az első réteg számára. A választott anyaghoz automatikusan megjelenik a hővezetési tényező érték is, azonban ez szabadon módosítható. Amennyiben olyan anyagot szeretne választani, amelyik nincs a listán, akkor válassza a "Felhasználó által megadott" opciót. Ebben az esetben a hővezetési tényezőt a felhasználónak egyedileg kell megadni.

Három csoport van:

- Általános anyagok

- Hőszigetelő anyagok

Itt alapvető hőszigetelő anyag típusok találhatók. A megjelenő hővezetési tényező értékek tipikus értéket, és alkalmasak arra, hogy valaki egy általános számítást elvégezzen. Egy bizonyos típusú és márkájú hőszigetelő anyag hővezetési tényezőjének értéke a termék gyártójától szerezhető be. Fontos, hogy a hővezetési tényező tervezési értékét használjuk, ami a deklarált értékből származtatott, ami pedig a 90/90-es karakterisztikus értékből kerül meghatározásra. A tervezési érték meghatározásához a deklarált értéket lehetséges, hogy módosítani kell az EN ISO 10456 szabvány szerint figyelembe véve hőmérséklet, nedvességtartalom és öregedés tényezőket.

- Légrétegek

A légrétegek hővezetési ellenállása függ a hőáram irányától, a légréteg vastagságától, a légréteggel érintkező felületek emissziós tényezőjétől, valamint a légrés átszellőztetésének mértékétől. Az építőanyagok többsége magas emissziós tényezővel rendelkezik, tehát egy olyan légrés esetén, amelyet általános építőanyagok határolnak, válassza a magas emissziós opciót (High-E). Alacsony emissziós felületnek számít például egy hőszigetelő anyag, amelynek a légréteg felé esé része alumínium fóliával kasírozott. A megadott hővezetési ellenállás értékek arra az esetre vonatkoznak, amikor a légréteg átszellőztetés nélküli (függőleges helyzetű légrétegek esetén, pl. falaknál, a szellőző nyílások felülete kisebb mint 500 mm2 vízszintes folyóméterenként, illetve vízszintes helyzetű légrétegek esetén, pl. tetőknél, kisebb mint 500 mm2 / m2 tetőfelület). Amennyiben a légréteg "jól átszellőztetett" (függőleges helyzetű légrétegek esetén, pl. falaknál, a szellőző nyílások felülete nagyobb mint 1500 mm2 vízszintes folyóméterenként, illetve vízszintes helyzetű légrétegek esetén, pl. tetőknél, nagyobb mint 1500 mm2 / m2 tetőfelület), akkor a légréteget és minden más egyéb réteget a légrés és a külső környezet között el kell hanyagolni a számítás során.

2.2 Vastagság

Adja meg a rétegvastagságot milliméterben. Amikor a vastagság megadásra kerül, a rétegrend vázlatos ábrája megjelenik a jobb felső sarokban.

2.3 Szín

Az anyagkiválasztás során egy beállított alapszínnel jelenik meg a réteg. A színt módosítani lehet a színpaletta segítségével, amely a hővezetési tényező melletti nyíl legördítésével jeleníthető meg.

2.4 Hőhidas réteg

Jelölje be, ha a réteget hőhíd szakítja meg. Ismétlődő hőhídról van szó, amely állandó kiosztás szerint ismétlődik a teljes külső térelhatároló szerkezetben. Amikor a jelölő négyzet bejelölésre kerül, egy újabb sor jelenik meg, ahol a hőhíd százalékos aránya és anyagának hővezetési tényezője állítható be. A százalékos arányt (%) a lenti ábrán látható A / B arányként kell megadni, ahol az A paraméter a hőhíd szélessége, a B paraméter pedig az ismétlődő hőhíd tengelytávolsága.

Magyarázó ábra egy hőhidas réteghez:

2.5 Korrekciók

Jelölje be a jelölő négyzetet, ha korrekciót szükséges elvégezni. Amikor a négyzet bejelölésre kerül, akkor egy újabb sor jelenik meg, hogy a rögzítőelemek vagy levegő hézagok által okozott korrekciókat el lehessen végezni.

Korrekciók rögzítőelemek miatt:

Ha fém anyagú rögzítőelemek döfik át a hőszigetelő réteget, akkor korrekció szükséges. Meg kell adni a rögzítőelem hővezetési tényezőjét, a keresztmetszeti területét, a rögzítőelemnek azt a hosszúságát, amely behatol a hőszigetelő anyagba, illetve a rögzítőelemek négyzetméterenkénti számát.

Korrekciók levegő hézagok miatt:

Amennyiben levegő hézagok keletkezhetnek a hőszigetelő rétegben (pl. nagy mérettűrésű merev hőszigetelő táblák esetén), akkor elképzelhető, hogy korrekcióra van szükség. Az EN ISO 6946 szabvány három különböző szintet különböztet meg. A 0 szint választható, ha nincs olyan levegőhézag, amely jelentős hatással lenne a hővezetési ellenállásra. Az 1-es szint választható, ha van átmenő levegőhézag a hőszigetelés hideg és meleg oldala között, de nem alakul ki levegőáramlás, a 2-es szintet pedig akkor kell választani, ha a levegőáramlás kockázata a hideg és meleg oldal között fennáll.

3. Új réteg beszúrása

Az ikonra történő kattintással egy új réteget szúrhat be egy meglevő réteg alá. A beszúrt rétegek száma tekintetében nincs korlátozás.4. Réteg törlése

Az ikonra történő kattintással törölheti az adott réteget.5. Újrakezdés

Erre a gombra való kattintással új számítást kezdhet.

6. Példák

Ennek a legördülő menünek a segítségével különböző példa számítások közül választhat.

7. U-érték

A térelhatároló szerkezet U-értéke azonnal újraszámításra és megjelenítésre kerül, amint egy paraméter megváltozik. Ha valamely paraméter hiányzik, vagy a számítás nem végezhető el (pl. 0-val történő osztás), akkor az NaN kifejezés látható.

8. PDF-ként történő nyomtatás, valamint rétegrendek mentése és betöltése

A nyomtatási funkció, amellyel pdf-ként lehet menteni a számítást, csak a kalkulátor korábbi Silverlight verziójában működik. A jelenlegi verzióban más módszereket lehet használni nyomtatásra, mint pl. a képernyő nyomtatása (print screen), vagy a böngésző saját nyomtatási funkciója.

A Silverlight verzióban a nyomtatási gombra kell kattintatni a számítás pdf fájlként történő elmentése érdekében.

A Silverlight verzióban az összeállíott szerkezetet egy .ofz fájlként lehet elmenteni, amelyet újra meg lehet nyitni bármikor a "Nyisd" gomb segítségével.

A jelenlegi verzióban a "Mentsd a szerkezetet" gomb megnyomásával az összeállított szerkezet egy külön téglalapban jelenik meg. A piros színben feltüntetett rétegrendet kijelölés után a másold / illeszd be (Ctrl C+Ctrl V) funkció segítségével be kell illeszteni egy bármilyen szövegszerkesztő programba, és el kell menteni, mint egy .txt fájlt. Ezt követően a .txt fájl, vagy a Silverlight verzió által eltál elmentett .ofz fájl bármikor megnyitható újra a "Nyisd" gomb segítségével.

9. Talajon fekvő padló

Talajon fekvő padlók U-értékének számítása az EN ISO 13370 szabvány szerint történik.

A rétegrendi adatokon túl a további adatok megadása szükséges:
- talaj és annak hővezetési tényezője, ami a legördülő menüből választható
- külső felmenő határoló falszerkezet vastagsága méterben megadva (w) (lásd ábra)
- talajon fekvő padló kerülete, az az össz élhosszúság, amely mentén az adott padló érintkezik külső teret vagy fűtetlen teret határoló fallal
- az adott talajon fekvő padló teljes területe
- amennyiben kiegészítő peremhőszigetelő sáv készül a vízszintes padlóban vagy a lábazati falon, akkor ennek a peremhőszigetelő sávnak a hővezetési tényezőjét, valamint vastagságát (dn) és szélességét (D) meg kell adni
- talajon fekvő padló hővezetési ellenállása - ezt a program automatikusan számolja a rétegrendek megadásával (EN ISO 6946 szerinti ellenállás)

10. Alul átszellőző földszinti padló

Alul átszellőző földszinti padlók U-értékének számítása az EN ISO 13370 szabvány szerint történik.

A rétegrendi adatokon túl a további adatok megadása szükséges:
- talaj és annak hővezetési tényezője, ami a legördülő menüből választható
- a légréteget határoló, talajszint feletti lábazati fal vastagsága (w) méterben megadva (lásd ábra)
- az adott padló kerülete, az az össz élhosszúság, amely mentén az adott padló érintkezik külső teret vagy fűtetlen teret határoló fallal
- az adott padló teljes területe
- amennyiben az átszellőztetett légréteg alatt a talaj felszínén egy hőszigetelő réteget helyeznek el, akkor meg kell adni a hőszigetelő réteg hővezetési ellenállását (Rg)
- talajszint feletti magasság méterben megadva, ami a talajszint és a földszinti padló felső síkja közötti távolság (h)
- szélsebesség, ami a 10 m magasságban mért átlagos szélsebesség, m/s-ban megadva
- a légréteget határoló, talajszint feletti lábazati fal U-értéke az EN ISO 6946 szerint számítva
- szélárnyékolási tényező, ami lehet védett (pl. város központ), átlagos (pl. külváros) vagy kitett (pl. vidéki környezet)
- átszellőzési felület, ami az egy folyóméterre számított beszellőző nyílások területét jelenti m2-ben

11. Pincepadló

Pincepadlók U-értékének számítása az EN ISO 13370 szabvány szerint történik.

A rétegrendi adatokon túl a további adatok megadása szükséges:
- talaj és annak hővezetési tényezője, ami a legördülő menüből választható
- pincefal teljes vastagsága (w) méterben megadva (lásd ábra)
- pincepadló kerülete, az az össz élhosszúság, amely mentén az adott pincepadló érintkezik külső teret vagy fűtetlen teret határoló fallal
- az adott pincepadló teljes területe
- a pincepadló hővezetési ellenállása - ezt a program automatikusan számolja a rétegek megadásával (EN ISO 6946 szerinti ellenállás)
- mélység (z) méterben, ami a talajszint és a pincepadló felső síkja közötti távolság

12. Pincefal

Pincefalak U-értékének számítása az EN ISO 13370 szabvány szerint történik.

A rétegrendi adatokon túl a további adatok megadása szükséges:
- talaj és annak hővezetési tényezője, ami a legördülő menüből választható
- pincepadló hővezetési ellenállása az EN ISO 6946 szerint számítva (ezt előzetesen ki kell számítani, lásd pincepadló számítás)
- mélység (z) méterben, ami a talajszint és a pincepadló felső síkja közötti távolság (lásd ábra fent)
- pincefal hővezetési ellenállása - ezt a program automatikusan számítja a rétegrendek megadásával
- pincefal teljes vastagsága (w) méterben megadva.